Sohbet Söyleyişi


Sohbet Söyleyişi

Sohbet Söyleyişi

Kaliteli Sohbet Love adresi sizler için Sohbet Söyleyişi Araştırmasını yaptı ve burada yazıyoruz, Sohbet (Söyleşi) Nedir? Bir yazarın, herhangi bir konudaki düşüncelerini kar­şısındakiyle mevzuşuyormuş benzer biçimde anlattığı yazılara söyleşi (söyleşi) denir. Gazete ve dergi yazısı olan so şekildeşi, gmeşhurk mevzuşma dili ile her insanın anlayabileceği bir üslupla yazılır. Bilimsel bir anlatımı yoktur. Yazar bazı iç konuşma­lara yer verir. Sıcak bir üslup ve samimi bir dil kullanır So şekildeşi anlamına gelen ve Arapça kökenli olan sohbet sözcüğünün “arkadaşça, dostça konuşarak hoş bir vakit geçirme; mevzuşma, görüşme” benzer biçimde farklı anlamları vardır Sohbetler gazete ve dergilerde yayımlanan yazılardır. Bu tür yazılarda samimiyet esastır. Yazar, düşüncelerini muhakkak kabul ettirmek için okuyucularını zorlamaz. Yazar daha çok kendi kişisel düşüncelerini ileri süre gelir. Sohbetlerde küçük fıkralar ve anılar da araç-gereç olarak kullanılır.

Söyleyişi Özellikleri

Kompozisyon türü olarak sohbet, yazı planıyla fakat daha samimi bir üslupla, karşılıklı konuşma havası içinde yazılan yazılardır.
Yazar, karşısında biri varmış gibi kaleme alır.
Servet-i Fünun döneminde bu türe “musahebe” adı verilir.
Konu sınırlaması yoktur.
Mevzu, öznel bir şekilde ele alınır.
Yazar, düşüncelerinin doğruluğunda ısrar edici olmaz. Konu kanıtlanmaya çalışılmaz.
Sorulu-cevaplı cümlelere yer verilir.
İçten ve samimi bir dil ile yazılır.
Minik fıkra ve anılar malzeme olarak kullanılabilir.
Konu uzatılmaz, detayya girilmez.
Dil oldukça yalın ve sadedir.
Yeri geldikçe mevzu ile ilgili atasözü ve vecizelerden yararlanır.
Sohbet yazılarında açıklayıcı ve söyleşmeye bağlı anlatım türleri kullanılır.
Dil, göndergesel ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılır.

Söyleşi Türünün Tarihe gelişimi

söyleşi ve tecrübe etme türü birbirine yakınlık gösteren türlerdir. Bundan dolayı söyleşi türünün tarihsel gelişimine bakarken denemenin tarihsel gelişimine de bakmak gerekir. Deneme 16. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. İlk olarak Fransa’da görülmüş ve ilk temsilcisi de Fransız yazar Montaigne’dir. Daha sonraki yıllarda Avrupa ülkelerinde ve ABD’da gelişim gösteren deneme türü, Türk edebiyatına 20. Yüzyılın başlarında gelmiştir. Söyleşi türü de bu yüzyılda görülmeye başlanmıştır.
Tanzimat devri’nde gelişen gazetecilikle beraber Türk edebiyatında söyleşi yazıları da görülmeye başlanmıştır. Bu zamanda özellikle Ahmet Mithat’ın yazdığı bazı yazılar sohbet yazıları olarak değerlendirilebilir. Bu türün daha olgun eserleri ise Servetifünun ve Millî Edebiyat dönemlerinde verilmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Cenap Şahabettin, Ahmet Rasim, Yakup Kadri, Yahya Kemal, Süleyman Nazif gibi adlar bu türde yazılar yazmışlardır. Cumhuriyet dönemi ile beraber daha kesin çizgilerle sınırları belirlenen bu tür gelişimini devam ettirmiştir. Nurullah Ataç, Şevket Rado, Suut Kemal Yetkin, Ahmet Kabaklı şeklinde isimler bu türün başarılı örneklerini vermiş yazarlardan bazılarıdır Türk edebiyatında söyleşi türünde yazılmış bazı eserler:

Söyleşi Eserleri

Ahmet Rasim – Ramazan Sohbetleri
Suut Kemal Yetkin – Edebiyat Söyleşileri
Şevket Rado – Eşref Saat, Aile Sohbetleri, Ümit Dünyası
Melih Cevdet Anday – Dilimiz Üstüne Söyleşiler
Nurullah Ataç – Karalama Defteri, Söyleşiler
Ahmet Kabaklı – Sohbetler
Falih Rıfkı Atay – Pazar mevzuşmaları
Yahya Kemal Beyatlı – Tarih Musahabeleri
İsmet Özel – Faydasız Yazılar, Çenebazlık

Sohbet.Love

söyleşi ile makale Belirgin Farkları
söyleşi, makaleden üslûp yönüyle ayrılır. Çoğunlukla günlük konuların işlendiği söyleşi yazılarında senli benli bir ifade yolu seçilir; hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır.

Makalede ele alınan konu kanıtlama amacı güdülerek işlenir. Sohbette; mevzu yada sav, müdafa amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde, sıcak bir üslupla yazılır.

Sohbet Söyleyişi

Sohbet Söyleyişi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir